Archív aktualít

Ladislav Suchytra prijatý primátorom mesta Svidník
15. 08. 2018 | viac
Krásne životné jubileum Jána Čabiňáka
15. 08. 2018 | viac
Mesto Svidník navštívil Vladyka Michael (Dahulich), pravoslávny arcibiskup pôsobiaci v New Yorku a v New Jersey
15. 08. 2018 | viac
Dnes je zajtra - rešpektujeme zelené dedičstvo
13. 08. 2018 | "Dnes je zajtra - rešpektujeme zelené dedičstvo" Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo štátneho rozpočtu cez Karpatský euroregión ako súčasť Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014-2020 viac
Michal Hudák oslavuje výnimočné životné jubileum
01. 08. 2018 | viac
Zateplenie MŠ na Ul. Ľ. Štúra je predo dvermi.
01. 08. 2018 | viac
Mesto Svidník sa stáva súčasťou Národného projektu na pomoc obetiam trestných činov
27. 07. 2018 | viac
Základné školy sú športovo dovybavené novými pomôckami
25. 07. 2018 | viac
Svidník – mesto pre všetkých
25. 07. 2018 | viac
Vyjadrenie úcty dlhoročnej zástupkyni na ZŠ na Ul. 8. mája
18. 07. 2018 | viac
Otec Ján Pajkoš oslávil životné jubileum
18. 07. 2018 | viac
Doplnený kamerový systém je už spustený
12. 07. 2018 | viac
Kaplán Pavlovský sa lúči so Svidníkom
11. 07. 2018 | viac
Návšteva podpredsedu vlády Richarda Rašiho
11. 07. 2018 | viac
Dni Svidníka 2018
06. 07. 2018 | viac
Primátor Football Cup 2018
29. 06. 2018 | viac
Ocenenie úspešných deviatakov primátorom mesta
29. 06. 2018 | viac
Poďakovanie od primátora pre Michala Hajduka
20. 06. 2018 | viac
Rekonštrukcia bazénovej techniky v AqaRelaxe už v najbližších týždňoch
20. 06. 2018 | viac
Odchádzajúci kaplán rímskokatolíckej farnosti vo Svidníku prijatý v kancelárii primátora
20. 06. 2018 | viac
Stránka / 63

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.